DomůFinancieSZČO a malé firmy stále môžu žiadať o platobný terminál zadarmo. Aké...

SZČO a malé firmy stále môžu žiadať o platobný terminál zadarmo. Aké sú podmienky?

Až do konca marca budúceho roka môžu SZČO a malé firmy, ktoré zatiaľ neprijímali platby kartou, požiadať o platobný terminál na pol roka zadarmo.

Do úrovne 50 000 Sk mesačne sa neplatia žiadne poplatky. Pokiaľ podnikateľ tento limit prekročí, platí sa poskytovateľovi určité percento z platieb. Vyššie sa však líšia podľa firmy, od ktorej terminál podnikateľ získa. Prešli sme podmienky jednotlivých poskytovateľov, u ktorých je možné o terminál požiadať.

Žiadať možno až do konca marca 2023
Až do konca marca 2023 môžu SZČO, malé firmy a príspevkové organizácie a úrady žiadať o platobný terminál zadarmo v rámci projektu Česko platí kartou ministerstva priemyslu a obchodu (MPO), kartových asociácií a poskytovateľov terminálov. Terminál zadarmo je na pol roka, a to bez akýchkoľvek záväzkov. Žiadať je možné u 10 poskytovateľov.

Ako požiadať o terminál a aké sú podmienky
O terminál je možné požiadať na stránkach Českoplatíkartou.sk, kde si podnikateľ zvolí jedného z poskytovateľov terminálu alebo online platobnej brány, a prejaví záujem vyplnením online formulára. Po vyplnení formulára podnikateľ či úrad dostane ponuku na šesťmesačné obdobie zadarmo, a pokiaľ pre neho bude akceptovateľná, podpíše s daným poskytovateľom zmluvu bez ďalších záväzkov po uplynutí bezplatného obdobia. Bezplatné je tiež zaškolenie, prenájom, prevádzka a transakcie. Po uplynutí šiestich mesiacov môžu užívatelia terminál taktiež zadarmo vrátiť.

Aby podnikateľ mohol o terminál zadarmo požiadať, musí splniť určité podmienky. Predovšetkým nesmie ísť o podnikateľa, ktorý v posledných 12 mesiacoch akceptoval platbu kartou. Odpustenie poplatkov navyše nie je bez obmedzenia a je limitované čiastkou 50 tisíc Sk mesačne. Nad rámec tohto obratu sú transakčné poplatky účtované podľa podmienok poskytovateľa terminálu.

Podmienky u jednotlivých poskytovateľov
Comgate
Ak u Comgate prekročíte hranicu 50 000 Sk mesačne, je až do tržieb vo výške 200 000 Sk poplatok 0,69 % + 1,2 Sk z každej platby a pri tržbách nad 200 000 Sk potom 0,59 % + 0,9 Sk z platby.

ČSOB
Pokiaľ prekročíte hranicu 50 000 Sk za mesiac, budete u ČSOB platiť 0,99 % z každej platby. Podnikateľ môže u ČSOB požiadať o viac terminálov, ponuka zadarmo sa vzťahuje iba na jeden terminál. Ďalší terminál bude spoplatnený podľa štandardného cenníka.

ČSOB navyše ponúka v rámci akcie aj platobnú bránu (teda hlavne pre e-shopy) pre SZČO alebo drobných podnikateľov do 10 zamestnancov, a to zadarmo (žiadne poplatky za obstaranie či prevádzkovanie platobnej brány ani transakčné poplatky) na 6 mesiacov. Limit je opäť 50 000 Sk a podmienkou je v posledných 12 mesiacoch neprijímať platby kartou a mať účet v ČSOB alebo v Poštovej sporiteľni.

Dotypay
Pokiaľ u Dotypay prekročí mesačný obrat 50 tisíc Sk, platí užívateľ poplatok z transakcií v rozmedzí 0,60 – 0,99 %. Konkrétna výška poplatku závisí od priemerného mesačného obratu platieb kartou, a ak používa pokladničný systém Dotykačka, tak aj od druhu zakúpenej licencie. Čím vyššia licencia, tým nižší transakčný poplatok.

Okrem samotného terminálu získa podnikateľ aplikáciu Dotykačka na 2 mesiace zadarmo, pokiaľ by chcel terminál používať tiež ako pokladnicu.

Dotypay k terminálu zadarmo ponúka aj možnosť inštalácie pokladničnej aplikácie a mobilného čašníka, kedy nielen zákazníka obslúži, ale aj zaplatí, portál so zobrazením transakcií online či možnosť nastaviť sprepitné.

Evo Slovakia
Spoločnosť EVO Czech Republic pôsobí na českom trhu od roku 2018 v strategickom partnerstve s Moneta Money Bank pod obchodnou značkou MMB Platobné služby.

Podnikatelia môžu získať zadarmo platobný terminál alebo platobnú bránu, a to na dobu 6 mesiacov alebo do dosiahnutia obratu 300 000 Sk. Od siedmeho mesiaca alebo po dosiahnutí limitu 300 000 Sk získava klient sadzbu 1,09% z transakcie, poplatok za transakciu 0 Sk a prenájom terminálu 149 Sk mesačne bez akýchkoľvek ďalších záväzkov. V prípade, keď klient dosahuje stabilne vyššie obraty, je možné tieto podmienky individuálne upraviť.

FiskalPro
FiskalPro ponúka terminál aj s Android aplikáciou pokladňa zadarmo a čítačkou kódov. Aj pri FiskalPro sa pri prekročení limitu platí 0,99 % z každej platby.

Global Payments
Podmienky akcie Česko platí kartou sú pri Global Payments nastavené trochu inak. Počíta sa nie s mesačným limitom, ale do dosiahnutia celkového obratu 300 000 Sk alebo po dobu 6 mesiacov za predpokladu, že tento obratový limit nepresiahne. Platí, aký z týchto variantov nastane skôr.

Podmienky po tejto dobe závisia od zvoleného produktu podľa aktuálneho cenníka. Napríklad pri platobnom termináli tak zákazník zaplatí 0,99% acquirer fee (poplatok Global Payments) v schéme MIF++, s mesačným poplatkom za terminál v rozpätí od 0 do 699 Kč podľa výšky mesačného obratu na termináli) a poplatkom za transakciu 0,75 Kč uviedla serveru Podnikatel.cz Vedrana Ivic zo spoločnosti Global Payments.

Okrem poskytnutia samotného platobného terminálu podnikateľ získa 24/7 nonstop technickú podporu, online portál pre monitoring a správu transakcií či integráciu s pokladničným systémom.

KB SmartPay
KB SmartPay ponúka terminál (či platobnú bránu alebo aplikáciu na akceptáciu platobných kariet na mobilnom zariadení) zadarmo dokonca na 1 rok. Ponuka však platí pri uzatvorení zmluvy na Balíček na 36 mesiacov na jeden platobný terminál využívaný na prevádzke.

V prípade vypovedania zmluvy zo strany obchodníka najmenej 30 dní pred skončením bezplatného obdobia má však obchodník právo zmluvu vypovedať bezplatne s výnimkou dodatočných služieb ako napríklad SIM karta. Tie má obchodník povinnosť k dátumu výpovede doplatiť spätne podľa platného sadzobníka. Pokiaľ obchodník prekročí limit 50 tisíc korún, platí 1,4% z každej platby.

REVO
REVO (spoločnosť REVO bola založená v roku 2015 ako výsledok strategického partnerstva spoločností Raiffeisenbank a EVO Payments International) ponúka okrem terminálu zadarmo aj platobnú bránu zadarmo. Nad rámec obratu si transakčné poplatky účtuje podľa štandardných komerčných podmienok poskytovateľa terminálu. REVO pripravilo atraktívny pricing aj po skončení akcie ČPK, klienti tak môžu benefitovať z výhodných podmienok aj potom. Provízia 1,09%, poplatok za transakciu 0 Sk, Prenájom terminálu mimo D220 a SoftPOS 149 Sk mesačne. Tento zvýhodnený pricing sa prejaví od skončenia akcie (štandardne od siedmeho mesiaca, v prípade rýchlejšieho vyčerpania obratu od nasledujúceho mesiaca). Prípadne sa aplikuje vo chvíli, keď REVO pri verifikácii zistí, že klient v predchádzajúcich 12 mesiacoch akceptoval platobné karty, doplnila Tereza Kaiseršotová, hovorkyňa Raiffeisenbank.

SaltPay
Pri SaltPay sa pri prekročení limitu 50 000 Kč platí 1,49 % z každej transakcie.

Unicredit Bank
Unicredit Bank ponúka terminál zadarmo na pol roka, podmienkou však je zriadenie účtu v UniCredit Bank, ktorý banka ponúka za zvýhodnených podmienok. Čo sa týka poplatkov pri prekročení limitu, sú nastavené individuálne. Presná výška provízie je uvedená v individuálnej zmluve s klientom. Rádovo sa provízia pohybuje okolo 2% zo sumy transakcie, dodala serveru Podnikateľ.cz Eva Kubů z tlačového oddelenia UniCredit Bank.

Další články autora
- Reklama -PR článek

Nejnovější články