DomůBiznisRekord opäť pokorený. V ČR podniká 1,1 milióna SZČO, je to najviac...

Rekord opäť pokorený. V ČR podniká 1,1 milióna SZČO, je to najviac v histórii

Počet SZČO tento rok opäť vzrástol. V polovici tohto roku ich v ČR podnikalo cez 1,1 milióna – najviac v histórii.

Rekordné sú aj počty SZČO vedľajších, ktorých v Česku pôsobí 453 tisíc, čo je o 90 tisíc viac ako pred 10 rokmi. Za nárastom však predovšetkým stojí SZČO hlavné, ktorých množstvo sa medziročne zvýšilo viac ako pri SZČO vedľajších. Vyplýva to zo štatistík Českej správy sociálneho zabezpečenia, ktoré spracoval server Podnikatel.cz.

Ako ukazujú údaje Českej správy sociálneho zabezpečenia, ku koncu júna tohto roku v Česku pôsobilo najviac SZČO v histórii. Konkrétne sa jednalo o 1 100 038 podnikateľov. Medziročne ide o nárast o 30-tisíc SZČO, čo je najviac za posledných 13 rokov.

Súčasné zvýšenie navyše nie je ojedinelé a ide o pokračovanie trendu, ktorý už trvá niekoľko rokov. Už predvlani sa ale ukázal jeden významný rozdiel oproti predchádzajúcim rokom. Zatiaľ čo predtým stáli za medziročným nárastom predovšetkým SZČO vedľajšie, v posledných rokoch zaznamenali vyšší nárast SZČO hlavné.

Počet SZČO vedľajších sa síce medziročne zvýšil na doterajšie maximum 453 112, išlo však „iba“ o nárast o necelých 9 tisíc. SZČO hlavných pritom teraz podniká o 21 tisíc viac ako pred rokom. ČSSZ ich ku koncu tohtoročného júna eviduje 647 tisíc, čo je najväčší počet od roku 2012.

Ako však ukazujú dlhodobé štatistiky, v rokoch 2009 až 2019 boli ťahúne rastu SZČO vedľajšie. Zatiaľ čo množstvo SZČO hlavných klesalo až do roku 2017, počet ľudí, ktorí si zarábajú na vedľajší šák, kontinuálne rastie už od roku 2009.

Kto je SZČO vedľajší
Z pohľadu dôchodkového poistenia sa považuje za vedľajšiu samostatnú zárobkovú činnosť, ak samostatne zárobkovo činná osoba v kalendárnom roku:

Mala nárok na rodičovský príspevok alebo peňažnú pomoc v materstve alebo nemocenské z dôvodu tehotenstva a pôrodu, pokiaľ tieto dávky patria z nemocenského poistenia zamestnancov, alebo osobne sa starala o osobu mladšiu ako 10 rokov, ktorá je závislá na starostlivosti inej osoby v stupni I (ľahká závislosť) , alebo o osobu, ktorá je závislá na starostlivosti inej osoby v stupni II (stredne ťažká závislosť), alebo stupni III (ťažká závislosť), alebo stupni IV (úplná závislosť), pokiaľ osoba, ktorá je závislá na starostlivosti inej osoby, je osobou blízku, alebo žije s SZČO v spoločnej domácnosti, ak nie je osobou blízkou.
vykonávala vojenskú službu v ozbrojených silách Českej republiky, pokiaľ nejde o vojakov z povolania alebo civilnú službu.
bola nezaopatreným dieťaťom.

Rekord zrejme čoskoro padne znova
Ako navyše ukazujú dlhodobé dáta, dá sa očakávať, že aktuálny rekord dlho nevydrží. Počas roka totiž počty SZČO prechádzajú sezónnymi výkyvmi. Na konci roka je vždy počet SZČO hlavných nižší v porovnaní s letnými mesiacmi v roku. To je spôsobené hlavne tým, že SZČO ku koncu kalendárneho roka ukončujú alebo prerušujú činnosť. Počas leta zase počty zvyšujú sezónne práce a práve ku koncu septembra bývajú tradične najvyššie v roku.

Nestojí za nárastom švarcsystém?
Zostáva totiž otázkou, či za nárastom nestojí čiastočne aj tzv. švarcsystém, pretože tlak na jeho využitie v koronakríze zosilnil. Už v minulých rokoch odborníci upozorňovali, že kvôli vysokým nákladom práce sa pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom často transformujú do zmlúv medzi odberateľom konkrétnej služby a jej dodávateľom.

Podľa Hospodárskej komory SR (HK SR) to má niekedy podobu jasného porušenia zákonníka práce, inokedy je to horšie preukázateľné obchádzanie zákona, často je to ale aj nielen formálne právne vyprecizovaná transformácia vzťahu, ale aj z hľadiska obsahovej kvality úplne iný vzťah, kedy sa obe zúčastnené strany vedome a korektne čohosi zriekajú, aby čosi iného získali.

Ministerstvo priemyslu a obchodu (MPO) však tézu o rozšírení švarcsystému odmieta. Drobné podnikanie je v poslednej dobe atraktívne predovšetkým vďaka tomu, že došlo k zjednodušeniu procesu vstupu jednotlivých subjektov do podnikania online formou. Okrem uvedeného potom môže mať na početný nárast podnikajúcich subjektov vplyv aj imigračná vlna občanov Ukrajiny a fakt, že máme pomerne priaznivo nastavené pravidlá, domnieva sa Marek Vošahlík z tlačového oddelenia MPO.

Zmeny paušálnej dane môžu švarcsystém umocniť
Využitie švarcsystému však môžu podľa niektorých ekonómov nahrať chystané zmeny u paušálnej dane. Tú by totiž od budúceho roka mali mať možnosť využiť SZČO s príjmami do 2 miliónov korún. Vzhľadom na to, že sa po zvýšení limitu bude paušálna daň vzťahovať na SZČO s veľmi širokým rozpätím príjmov, nebude už všetkým stanovená paušálna daň v rovnakej výške, ale zavedú sa 3 pásma paušálneho režimu odvodené od výšky a charakteru príjmov poplatníka. V každom pásme budú daňovníci platiť inú výšku paušálnych preddavkov av nadväznosti na to teda budú inak vysoké aj ich dane a verejné poistné.

Že môžu zmeny pri paušálnej dani nahrať švarcsystému, sú presvedčené aj odbory. Predložený zákon ďalej prehĺbi už dnes výrazné znevýhodnenie zamestnancov voči SZČO v daňovej oblasti a nesporne podnieti časť zamestnancov k prechodu z pracovného pomeru do systému nepravého podnikania (do tzv. švarcsystému). S jasnými stratami príjmov verejných rozpočtov vr. systému verejného zdravotného poistenia, uviedla v pripomienkach k návrhu zákona Českomoravská konfederácia odborových zväzov.

Podľa odborov navyše každé percento zamestnancov presunuté do systému paušálnej dane bude pre verejné rozpočty ako celok znamenať výpadok príjmov verejných rozpočtov v rozsahu cez 7 mld. Odbory sú preto presvedčené, že dopady na verejné rozpočty budú vyššie, než očakáva ministerstvo financií. Českomoravská konfederácia odborových zväzov predložený „návrh zákona, ktorým sa menia niektoré zákony v oblasti daní a niektoré ďalšie súvisiace zákony“, zásadne odmieta a požaduje ukončenie jeho prejednávania, uzavreli odbory.

Další články autora
- Reklama -PR článek

Nejnovější články